skip to menu skip to content skip to footer


HOME > Product > Category > Point Make Up > Real Color Shadow

prev
  • Liquid Eyeliner
  • Real Color Shadow
  • Miracle Touch Blusher
Real Color Shadow

5.4g / 6 shade

Màu mắt 5 trong 1 giúp hoàn chỉnh việc trang điểm điểm với đầy đủ các bước: màu nền, màu trung gian, màu nhấn điểm và viền mắt.

  • facebook
  • twitter
  • pinter
next

skip to top